100% groen, 100% lokaal, duurzaam en transparant

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin


Trevion levert enkel 100% hernieuwbare energie. De VREG heeft dit opnieuw bevestigd.

De VREG heeft opnieuw bevestigd dat Trevion gedurende leveringsjaar 2015 enkel voor 100% hernieuwbare energie heeft geleverd. Al deze energie is bovendien afkomstig uit Vlaanderen én uit installaties waarvan Trevion de duurzame werking garandeert. Bijna 87% van de geleverde elektriciteit word opgewekt uit biogas, 10% uit wind en de overige elektriciteit werd opgewekt door de zon.