Verandering “Turteltaks”

Sinds 1 januari is de Turteltaks officieel vervangen!

Lees hier meer over de vervangende heffing.

In 2015 voerde de Vlaamse overheid een heffing in op de afnamepunten van elektriciteit. Deze ging van start in maart 2016, de bekende “Turteltaks”. Deze werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd in juni 2017 aangezien er sinds 1999 al een federale belasting bestaat op het elektriciteitesververbruik.

Het Grondwettelijk Hof besliste ook dat de energieheffing voor 2016 en 2017 nog altijd in rekening gebracht moet worden. Deze moet gerespecteerd worden door de overheid, burger, leveranciers en rechtbanken. Het geld dat u spendeerde aan de heffing kan u dus niet via gerechtelijke stappen recupereren.

Vanaf 1 januari 2018 mogen de energieleveranciers de verhoogde heffing niet meer aanrekenen:

  • De bijdragen voor 2016 en 2017 moeten wel nog betaald worden en kunnen niet teruggevorderd worden.
  • De maandelijkse heffing “Bijdrage Energiefonds” (zoals die voor maart 2016 bestond) blijft in 2018 wel van toepassing.

Energieheffing sinds 1 januari 2018
Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe heffing afhankelijk van het spanningsniveau van uw afnamepunt:
Afnemers op laagspanning residentieel: €0,42/maand
Afnemers op laagspanning niet-residentieel: €7,87/maand
Afnemers op middenspanning: €150/maand
Afnemers op hoogspanning: €875/maand
Beschermde klant: €0/maand

De bijdrage verrekenen wij op de afrekening en eindafrekening onder de naam “Bijdrage Energiefonds”

Bron