Steunmaatregelen federale overheid: verwarmingspremie en BTW verlaging

Omwille van de stijgende energiekosten heeft de overheid zopas een aantal maatregelen genomen om de factuur te doen zakken. Concreet gaat dit over een BTW verlaging, verwarmingspremie en verlenging van het sociaal tarief.

De BTW op elektriciteit wordt verlaagd van 21% naar 6%. Dit is van toepassing op de verbruiksperiode maart 2022 t.e.m. september 2022, en zal je merken op je volgende afrekeningsfactuur. De voorschotfacturen zullen wij vanaf april 2022 verlagen naar 6%. 

Men heeft ook beslist om de BTW op aardgas te verlagen van 21% naar 6%. Dit zal van toepassing zijn op de verbruiksperiode april 2022 t.e.m. september 2022, en zal je merken op je volgende afrekeningsfactuur. Deze impact is voorlopig erg beperkt omdat dit neerkomt op een verlaging van slechts 3% op je totale factuur. Hoe werd dit berekend? Het verbruik in de zomermaanden april t.e.m. september is maar 20% van je totale jaarverbruik aardgas. Hierop een btw verlaging van 15% toegepast komt neer op 3%. Wij wachten nog op het definitieve wetsontwerp voor wat betreft de toepassing van 6% BTW op de voorschotten van aardgas.

Verder zal elk gezin ook een verwarmingspremie van 100 euro ontvangen. Deze premie zal worden verrekend met de voorschotfactuur van juni. Meer info kan je terugvinden op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/verwarmingspremie-van-100-euro

Als laatste zal ook het sociaal tarief verlengd worden tot eind september.