Nieuwe nettarieven elektriciteit vanaf 2023

De energietransitie is een feit. We willen namelijk onze impact op het klimaat zo klein mogelijk houden. Daarom kiezen we als alternatief voor bijvoorbeeld aardgas en diesel steeds meer voor elektriciteit. Hernieuwbare energie die we zelf kunnen opwekken. Groen en lokaal. Naast het duurzaamheidsaspect maakt ons dat voor onze energievoorziening minder afhankelijk van andere landen. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig en betaalbaar te maken, gelden er dan ook nieuwe nettarieven vanaf 2023.

In dit artikel lees je wat er verandert en hoe je energiefactuur er dan uitziet.

Waarom veranderen de nettarieven?

De nieuwe nettarieven helpen ons om in te spelen op de energiemarkt van de toekomst door:

  • overbelasting te vermijden
  • kosten voor onderhoud en aanleg van het elektriciteitsnet evenwichtig te verdelen
  • kosten voor onderhoud en aanleg van het elektriciteitsnet correct te weerspiegelen

Wat verandert er vanaf 2023?

Capaciteitstarief

Het principe ‘De gebruiker betaalt’ bepaalt de nieuwe nettarieven. Dus: hoe meer elektriciteit je verbruikt, hoe meer je bijdraagt aan het onderhoud en de aanleg van het elektriciteitsnet.

Verder staat alles in het teken van een spreiding van het energieverbruik om piekafnames te vermijden. Daarom betaal je vanaf 2023 niet alleen hoeveel elektriciteit je verbruikt (kWh), maar ook hoeveel elektriciteit je tegelijkertijd verbruikt (kW). Met het capaciteitstarief betaal je namelijk minder als je je stroomverbruik spreidt. Het capaciteitstarief maakt gemiddeld ongeveer 7% uit van je energiefactuur.

Minimumbijdrage

Het elektriciteitsnetwerk is er voor iedereen. Op elke energiefactuur staat dus een minimumbijdrage van 2,5 kW.

Geen dag- en nachttarief meer

Doordat we steeds meer inzetten op hernieuwbare energie is het niet meer zinvol om energieverbruik ’s nachts te stimuleren. Dankzij zon en wind beschikken we nu net overdag over meer energie dan ’s nachts. Daarom verdwijnt de bestaansreden van het dag- en nachttarief. 

Wat verandert er op je factuur?

Je factuur bestaat uit drie delen:

  • je elektriciteitsverbruik
  • de nettarieven
  • btw en heffingen

De capaciteitsbijdrage valt onder de nettarieven die je betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet.

Vanaf januari 2023 hangen de nettarieven dus af van je verbruik én je piekvermogen.

Digitale meters

Digitale meters registreren continu het elektriciteitsverbruik en berekenen telkens het gemiddelde per kwartier. De maandelijkse piek is dus het hoogste kwartiervermogen van die maand. Het gemiddelde van de maandpieken van de voorbije 12 maanden vormt de gemiddelde maandpiek. Op basis daarvan berekenen we het capaciteitstarief.

Analoge meters

Een klassieke meter registreert je verbruik, maar houdt niet bij hoeveel elektriciteit je tegelijk gebruikt. Heb je nog een klassieke meter? Dan betaal je de minimumbijdrage van 2,5 kW.

Beschermde afnemers

Geniet je van het sociaal tarief? Dan betaal je geen capaciteitsbijdrage op je energiefactuur.

Meer weten?

Meer informatie over de nieuwe nettarieven vind je op de website van VREG.