UPDATE Basispakket energie

De stijgende energieprijzen en de daarmee samenhangende inflatie leggen duidelijk grote druk op de maatschappij. Om die druk wat van de ketel te halen, neemt de regering extra steunmaatregelen. De nieuwe wet gaat van kracht, zodra hij in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

In dit artikel lees je meer over de federale elektriciteits- en gaspremie voor gezinnen – ook basispakket 2 energie genoemd.

Wat betekent het basispakket energie?

Het basispakket 2 energie is een eenmalige, forfaitaire nettopremie van 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gasDit pakket wordt voor 2023 toegekend voor de maanden januari, februari en maart. 

 

Wie krijgt het basispakket energie?

De federale regering kent de premie toe aan gezinnen die op 30 september 2022 een elektriciteits- of gasovereenkomst hadden voor hun hoofdverblijfplaats. De steunmaatregel geldt voor energieovereenkomsten:

  • met een variabele prijs
  • met een vaste prijs, afgesloten of verlengd na 30 september 2021
  • Ook gezinnen met een gemeenschappelijke stookinstallatie op gas komen in aanmerking.

 

Alle gezinnen hebben recht op de elektriciteits- en gaspremie. Maar gezinnen met de hoogste netto-inkomens betalen een deel terug op basis van hun belastingaangifte. Dat gebeurt door een bijzondere bijdrage energie. 

 

Wie krijgt het basispakket niet?

De elektriciteits- en gaspremie is echter niet van toepassing voor:

  • een tweede verblijfplaats
  • gezinnen met sociaal tarief
  • tijdelijke aansluitingen
  • een niet of onvolledig geregelde verhuis
 

Hoe krijg je het basispakket energie?

Automatische toekenning

Als energieleverancier kent Trevion de premie automatisch toe op basis van de gegevens van de FOD Economie.
 

Manuele aanvraag

Kreeg je het basispakket 2 voor elektriciteit en gas niet automatisch? Dan kan je hem vanaf 23 april schriftelijk of elektronisch aanvragen bij de FOD Economie.

Toegekende premies

Trevion verrekent de premie op je voorschotfactuur.

Heb je nog vragen?

Op de website van de federale overheidsdienst Economie vind je meer informatie.