Duurzaam en Lokaal

Wie bij ons klant wordt mag er 100% zeker van zijn dat hij ook het milieu verder helpt. Wij verwerken op een economische en ecologische manier organisch afval, mest, gras en energie gewassen. Op die manier krijgen afvalstromen een nuttige bestemminging doordat ze – in onze biogas-installaties – via een motor (warmtekrachtkoppeling) worden omgezet in elektriciteit en warmte. We verbruiken zodoende geen eindige energiebronnen maar enkel hernieuwbare energiestromen. Deze vorm van energie draagt dan ook niet bij aan het broeikaseffect doordat deze CO2 neutraal is. Uw aankoop van groene energie heeft daarmee een positieve impact op het milieu.

 

Deze centrales zijn op onderstaande locatie gelegen:

 

Eigen lokale productie

Elektriciteit neem je het best af rechtstreeks van de producent. Trevion groepeert de elektriciteit die geproduceerd wordt door 5 groene centrales in Vlaanderen en enkele PV-installaties en biedt die nu te koop aan. De centrales zijn gebouwd en worden geëxploiteerd door zusterbedrijven van Trevion. Deze centrales maken elektriciteit van biomassa. Al deze installaties staan in Vlaanderen en zijn ISO gecertifieerd, wat de kwaliteit en duurzaamheid garandeert. Mogelijk zullen we op lange termijn ook groene stroom extern aanschaffen indien de vraag groter wordt dan het aanbod.

Eerlijk en transparant

De prijs van onze groene elektriciteit en aardgas is concurrentieel met onze concurrenten. Door het groene en het hernieuwbare wordt het milieu veel minder belast en dat zal uiteindelijk ook iedereen ten goede komen. De prijzen van elektriciteit en aardgas worden eerlijk en transparant gecommuniceerd naar de klant met als extra streefdoel u de beste prijs aan te bieden.

Expert op het vlak van milieu- en energietechnologie

Als bijkomstig voordeel kan Trevion, via zijn zustermaatschappij Trevi, er mee voor zorgen uw energieverbruik te minderen en – op een professionele manier – bij te sturen waar mogelijk.