Trevion werd opgestart door Trevi nv

Trevi is sinds 1992 actief in de milieu- en energiesector en beschikt over een multidisciplinair team van een 150-tal werknemers waaronder milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en installateurs.

Deze multidisciplinariteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. Sinds de oprichting heeft Trevi een permanente groei gekend. Bezoek http://www.trevi-env.com om de verschillende referenties en activiteiten te zien waar Trevi actief is.

In 1999 heeft Trevi een oplossing gevonden om de mestverwerkingsproblematiek in Vlaanderen op te lossen. Het heeft deze oplossing vastgelegd in 2 Europese patenten en heeft sindsdien meer dan 80 mestverwerkingsinstallaties verwezenlijkt.

De oprichting van BiogasTec nv

In 2006 is het energiebedrijf BiogasTec opgericht. De gecombineerde kennis van BiogasTec en Trevi heeft het mogelijk gemaakt om in vergistingsinstallaties te investeren. Trevi heeft de kennis om het digestaat te verwerken opgedaan bij de mestverwerking en BiogasTec heeft de kennis om de grondstoffen te vergisten en energie uit het biogas op te wekken.

BiogasTec en Trevi hebben dan ook samen een Europees patent genomen op hun unieke systeem om de digestaatverwerking en de vergisting als 1 geheel te gaan beschouwen.

Momenteel zijn er al 5 installaties operationeel en is er een 6de installatie in aanbouw.

Van deze productie van groene energie is het maar een kleine stap om deze ook te gaan leveren onder de firma Trevion met als productnaam “Groene energie van hier”.